نخستين انتخابات رياست جمهور در ايران

5 بهمن 13:13
پنجم بهمن سال 1358 نخستين انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شد.

طبق اعلاميه نهم بهمن ماه سه نفر اول به اين ترتيب اعلام شده بودند: ابوالحسن بني صدر، احمد مدني كرماني (دريادار) و حسن حبيبي. بني صدر رئيس جمهور شد و مدني که ميليونها راي آورده بود به نتيجه انتخابات اعتراض كرد. 
وي در استانهاي كرمان، كردستان، سيستان و بلوچستان، بندر عباس و زنجان اول شده بود. دريادار مدني به چگونگي برگزاري انتخابات و اينکه در جريان آن برخي نهادها برضد او عمل کرده بودند اعتراض کرد و گفت که پيشنهاد نخست وزيرشدن را نمي پذيرد و حزب تشکيل خواهد داد. 
مدني در استانهاي كرمان، كردستان، سيستان و بلوچستان، بندر عباس و زنجان اول شده بود. يک اعتراض ديگر مدني اين بود كه به رغم منع قانوني، در 24 ساعت پيش از راي گيري هم تبليغاتِ له بني صدر و عليه او ادامه يافته بود. قطب زاده كه بيش از نامزدهاي ديگر براي خود تبليغ كرده بود تنها 25 صدم درصد آرا را به دست آورده بود.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما