جلسه شورای سیاست گذاری حلقه مطالعات انقلاب اسلامی

19 اسفند 11:37
جلسه شورای سیاست گذاری حلقه مطالعات انقلاب اسلامی روز سه شنبه 14 اسفند ماه 97 در سالن کنفرانس ساختمان انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

اولین جلسه شورای سیاست گذاری حلقه مطالعات انقلاب اسلامی با حضور اعضا در سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

مسئول حلقه جناب حجت الاسلام دکتر نامخواه در این جلسه با بیان رویکرد حلقه و برنامه حلقه مطالبی را ارائه دادند

گام اول حلقه :برگزاری سلسله نشست و بازخوانی اندیشه اسلامی متفکران انقلاب اسلامی اعم از

(حضرت امام خمینی،مقام معظم رهبری،آیت الله مفتح،آیت الله بهشتی،شهید باهنر،آیت الله طالقانی،شهید صدر ،امام موسی صدر،شهید علامه بلخی)

گام دوم حلقه:جریان شناسی و ویژگی های متفکران رشته ای تحت عنوان مطالعات انقلاب

برگزاری کرسی های ترویجی بعد از مدتی که حلقه به راه افتاد

جلسات حلقه دو هفته یکبار روزهای دوشنبه 8تا6 عصر در ساختمان انجمن های علمی برگزار خواهد شد

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما